NBSTRAF 2017/70, Hoge Raad 31-01-2017, ECLI:NL:HR:2017:125, 3037.16 B, 3044.16 B (met annotatie van mr. V.J.C. de Bruijn)

Inhoudsindicatie

Beklag tegen beslag, Conservatoir beslag, Proportionaliteit, Subsidiariteit

Samenvatting

Door enkel te overwegen dat “het belang van strafvordering zich tegen de teruggave van het beslag [verzet], voor zover het betreft het cash geld, sieraden, boot (...) alsmede het chalet (...)” en dat “de waarde van voormelde goederen zodanig [is] dat hiermee is voldaan aan de eis van proportionaliteit” en dat derhalve het beklag, voor zover het betreft de personenauto’s en de banktegoeden gegrond is, heeft de Rechtbank haar…

Verder lezen
Terug naar overzicht