NBSTRAF 2017/71, Gerechtshof Amsterdam 04-07-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:4900, 13.751069.16 (met annotatie van mr. V.J.C. de Bruijn)

Inhoudsindicatie

Overlevering, Onrechtmatige detentie

Samenvatting

Een strikte toepassing van het bepaalde in art. 22 lid 4 Overleveringswet (OLW) kan in een geval waarin het stellen van prejudiciële vragen aangewezen is, dan wel het antwoord op door derden gestelde prejudiciële vragen moet worden afgewacht, gelet op de tijd die daarmee gemoeid is, leiden tot het in de knel komen met de bepalingen van het communautaire recht. In een dergelijk geval moet het belang van de Europese rechtsorde worden afgewogen tegen het belang van handhaving van de nationale…

Verder lezen
Terug naar overzicht