NBSTRAF 2017/75, Hoge Raad 07-02-2017, ECLI:NL:HR:2017:40, 3573.15

Inhoudsindicatie

Schengenvisum, Vervoerder, Zorgplicht

Samenvatting

De in het oordeel van het Hof besloten liggende opvatting dat in het onderhavige geval de plaats van het delict mede daar gesitueerd kan worden waar het tenlastegelegde gevolg intreedt, in casu Schiphol, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd.

Het Hof heeft geoordeeld dat de verdachte grote inspanningen heeft verricht om te voldoen aan de op haar rustende zorgplicht om overtreding van art. 4 lid 1 Vreemdelingenwet 2000 te voorkomen, maar deze inspanningen onvoldoende zijn geweest omdat het…

Verder lezen
Terug naar overzicht