NBSTRAF 2017/76, Hoge Raad 07-02-2017, ECLI:NL:HR:2017:167, 4136.15 (met annotatie van mr. S.R. Bakker)

Inhoudsindicatie

Toegang verschaffen tot kinderporno

Samenvatting

In art. 240b Sr is – naast onder meer het bezit van kinderporno – het zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaffen tot kinderporno strafbaar gesteld. Daarmee is beoogd de strafbaarstelling mede toe te snijden op gevallen waarin sprake is van het door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst kunnen beschikken over en kunnen bekijken van kinderporno, zonder dat tevens sprake is van “bezit” als bedoeld in art. …

Verder lezen
Terug naar overzicht