NBSTRAF 2017/80, Hoge Raad 07-02-2017, ECLI:NL:HR:2017:166, 2508.15

Inhoudsindicatie

Bedrieglijke bankbreuk, Boekhoudplicht, Faillissement, Schuldeisers

Samenvatting

Bedrieglijke bankbreuk, art. 341 (oud) Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BI4691 met betrekking tot het bestanddeel “ter bedrieglijke verkorting van de rechten van zijn schuldeisers”. In casu is de bewezenverklaring, voor zover behelzende dat verdachte heeft gehandeld “ter bedrieglijke verkorting van de rechten van zijn schuldeiser(s)” niet naar de eis der wet met redenen omkleed. Volgt vernietiging en terugwijzing.

Uitspraak

3. …

Verder lezen
Terug naar overzicht