NBSTRAF 2017/87, Hoge Raad 14-02-2017, ECLI:NL:HR:2017:225, 5197.14

Inhoudsindicatie

Kadastrale gegevens, Inlichtingenverplichting

Samenvatting

Art. 227b Sr, art. 17.1 Wet Werk en bijstand. Zijn de kadastrale gegevens in casu authentiek aangemerkte gegevens? Aan het middel ligt de opvatting ten grondslag dat de inlichtingenverplichting ex art. 17 lid 1 WWB, niet van toepassing is op de onderhavige kadastrale gegevens aangezien deze – op grond van bij wettelijk gegeven voorschrift – als authentiek aangemerkte gegevens hebben te gelden als bedoeld in art. 17 lid 1 tweede volzin WWB. Het middel faalt reeds omdat de

Verder lezen
Terug naar overzicht