Nbw-vergunningen voor twee nieuwe elektriciteitscentrales op Maasvlakte in Rotterdam en Programma Aanpak Stikstof (PAS)


Bij besluit van 20 maart 2008 hebben GS van Zuid-Holland aan Electrabel Nederland N.V. (thans: GDF Suez Energie Nederland N.V. (hierna: GDF Suez)) vergunning krachtens artikel 16 van de Natuurbeschermingswet 1998 en artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 verleend voor de aanleg en het gebruik van een nieuwe elektriciteitscentrale op de Maasvlakte in Rotterdam. Bij besluit van 10 april 2008 heeft het college aan E.ON Benelux N.V. (hierna: E.ON) vergunning krachtens artikel 16 van…

Verder lezen
Terug naar overzicht