Nederlanderschap (2012.44.2007)


Op grond van art. 11 lid 1 (oud) Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) verkregen niet-Nederlandse kinderen van genaturaliseerde ouders vanzelf ook het Nederlanderschap. Op grond van lid 2 gold dit ook voor kinderen van adoptieouders, mits sprake was van een sterke adoptie (adoptie die tot stand is gekomen volgens de regels van het Nederlandse IPR en de betrokkene door de adoptie wettig het kind van de adoptant is geworden). 
Na wijziging van dit artikel die is ingegaan per 1 april 2003, moet de…

Verder lezen
Terug naar overzicht