Nederlands en Belgisch internationaal privaatrecht met betrekking tot erfrecht en huwelijksvermogensrecht (1998.48.2937)


Ter voorkoming van problemen voor Nederlanders in België worden aanbevelingen gedaan om het erfrecht en huwelijksvermogensrecht op het Belgische materiële recht af te stemmen. Aangegeven wordt hoe men Belgisch recht van toepassing kan laten zijn en wat daarvan de voordelen zijn boven handhaving van de regelingen volgens Nederlands recht, waarvan men het risico loopt dat deze niet uitvoerbaar zijn in België.

F Bouckaert

WPNR 1998/6335 blz. 713

Verder lezen