Nederlandse inburgeringsplicht voor langdurig ingezeten derdelanders toegestaan, maar onder voorwaarden


Twee derdelanders aan wie de status van langdurig ingezetene op basis van Richtlijn 2003/109 al was toegekend, kregen alsnog het verzoek om een inburgeringsexamen af te leggen. Indien het inburgeringsexamen niet binnen een bepaalde periode wordt behaald, volgt (telkens) een boete van € 1000. Daarbovenop komen de kosten van € 230 voor het afnemen van het examen zelf. Volgens het HvJ is de inburgeringsverplichting voor langdurig ingezeten derdelanders wel toegestaan. Ook is er geen sprake van ongelijke behandeling van gelijke gevallen. Nederlandse staatsburgers bevinden…

Verder lezen
Terug naar overzicht