Negatieve inkomsten uit buitenlandse onroerende zaken zijn aftrekbaar (1997.44.3484)


V woont in Nederland en heeft een woning in Canada die hij voor een zeer lage huurprijs verhuurt aan zijn zoon Z. V voert in zijn aangifte inkomstenbelasting een bedrag op als negatieve inkomsten uit onroerende zaken, hetgeen door de inspecteur wordt geweigerd.

De inspecteur meent dat, gezien de onzakelijk lage huur, bij Z het huurwaardeforfait van art. 42a Wet IB van toepassing is. Hij meent dat de inkomsten uit eigen woning in dit geval niet kunnen leiden tot een negatief bedrag. Art. 36 lid 8…

Verder lezen