Nekslag voor turbo-beleid? (1996.14.3119)


In geval van volstorting van aandelen door verrekening van een waardeloze vordering is civielrechtelijk sprake van een geldige compensatie.

Volgens de Hoge Raad worden ook fiscaalrechtelijk in zo’n geval de aandelen geacht te zijn volgestort (HR 18 oktober 1995, Notafax 1995, nr 306).

Naar aanleiding van dit arrest schetst Arends de stand van zaken ten aanzien van de door de belastingdienst ingenomen stellingen weergegeven in de zogenoemde turboresolutie (FBN 1991, nr 183).

In de turboresolutie worden twee hoofdtypen van turboconstructies onderscheiden.

Type I: …

Verder lezen