Niet aan hoorplicht voldaan


Door een hoorgesprek te voeren met de adviseur in eerdere vergelijkbare zaken van andere belastingplichtigen, heeft de inspecteur niet voldaan aan de hoorplicht in de zaak van belastingplichtige.

Een ondernemer heeft zich in een geschil over een bedrag aan verschuldigde BPM op het standpunt gesteld dat de hoorplicht geschonden is doordat hij voor de uitspraak op bezwaar niet is gehoord. Anders dan de inspecteur meent, is de ondernemer van oordeel dat het onvoldoende is dat zijn adviseur is gehoord in eerdere procedures van andere belastingplichtigen, waarvan de geschilpunten (deels…

Verder lezen