Niet afwijken van beleid wegens bijzondere omstandigheden: altijd goed motiveren


Dit is een vreemdelingenzaak waarin vanuit bestuursrechtelijk oogpunt artikel 4:84 Awb van belang is. Dit artikel staat een bestuursorgaan toe om een beleidsregel wegens bijzondere omstandigheden buiten toepassing te laten. Eisers beroepen zich op dit artikel, waarna de rechtbank oordeelt dat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het bestreden besluit niet deugdelijk heeft gemotiveerd en stelt de staatssecretaris in de gelegenheid het gebrek te herstellen.

Afwijken van beleid

Eisers beroepen zich op artikel 4:84 Awb en voeren aan dat sprake is van zodanig bijzondere omstandigheden dat de…

Verder lezen
Terug naar overzicht