Niet duurzaam gescheiden leven verhindert aftrek alimentatiebetalingen (2003.07.3326)


V, echtgenote van M, is in 1999 met hun beider dochter in Australië gaan wonen. M is (aanvankelijk) in de gezamenlijke woning in Nederland blijven wonen. M gaat regelmatig bij V en hun dochter op bezoek. Noch V noch M heeft stappen ondernomen om te komen tot ontbinding van het huwelijk. M heeft verklaard een dergelijke ontbinding niet te wensen. Van V is niet gebleken dat zij een scheiding wel wil. M maakt vanaf september 1999 ƒ 3.500 per maand over aan zijn…

Verder lezen