Niet-financiële verklaring in bestuursverslag wordt verplicht


Organisaties van openbaar belang met meer dan 500 werknemers moeten een niet-financiële verklaring in het bestuursverslag gaan opnemen, waarin staat hoe ze omgaan met milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden, de eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.

Dit heeft met name betrekking op beursvennootschappen, banken en verzekeraars. De Eerste Kamer heeft dinsdag een wetsvoorstel van deze strekking als hamerstuk aangenomen. De nieuwe wetgeving betreft de implementatie van een Europese richtlijn, die uiterlijk op 6 december 2016 in nationale regelgeving dient te zijn omgezet.

De implementatiewet creëert een bepaling in het Burgerlijk Wetboek, die een grondslag biedt voor het stellen van regels ten aanzien van de niet-financiële informatie in het bestuursverslag. Nadere uitwerking hiervan vindt plaats in een algemene maatregel van bestuur. Het kabinet kiest daarbij voor de minimale invulling die de EU voorschrijft, zo blijkt uit een conceptversie van de AMvB.

Volgens het kabinet krijgen zo’n 115 ondernemingen te maken met de nieuwe verplichting, die per bedrijf circa 2000 euro aan nalevingskosten zal veroorzaken.

Bron: SConline

Verder lezen
Terug naar overzicht