Niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie door doelbewust aanpassen proces-verbaal


Het proces-verbaal van de politie is aangepast om doelbewust de juiste gang van zaken te maskeren. De waarheidsvinding is hierdoor belemmerd. Verdachtes belangen zijn op grove wijze veronachtzaamd en er is tekort gedaan aan diens recht op een eerlijk proces.

Standpunt verdediging
De verdediging heeft ten aanzien van de ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de strafvervolging - zakelijk weergegeven - het volgende aangevoerd.

Er is als gevolg van onherstelbare vormverzuimen in het voorbereidend onderzoek geen sprake meer van een behandeling van de zaak die aan de beginselen van…

Verder lezen
Terug naar overzicht