Niet-stelselmatige observatieDe stelling van de raadsman dat sprake moet zijn van omstandigheden waaruit redelijkerwijs een verhoogde kans op een strafbaar feit kan worden afgeleid, berust op een verkeerde lezing van het door de raadsman genoemde arrest van de Hoge Raad.

Feiten
De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan medeplegen van zakkenrollerij

Standpunt raadsman
De raadsman heeft het volgende aangevoerd:

Verhoogde kans op strafbare feiten
Volgens het arrest van de Hoge Raad van 13 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9338, kan de algemene taakomschrijving zoals neergelegd in…

Verder lezen
Terug naar overzicht