Niet toegestane canonverhoging


De rechtbank heeft onlangs geoordeeld dat een gemeente geen canonverhoging mag doorvoeren bij een verzoek tot wijziging van de erfpachtbestemming.

De casus betrof het voormalige Renaultpand in Amsterdam. Partijen twisten over het antwoord op de vraag of het huidige gebruik van het Renaultgebouw in overeenstemming is met de bestemming zoals die is vastgelegd in de erfpachtakte en of een eventuele wijziging van dat gebruik de gemeente het recht geeft een verhoging van de canon af te dwingen. Volgens de erfpachtakte bedraagt tot het jaar 2032 de canon f 36.800 per jaar. Naar aanleiding van een verbouwing wenst de gemeente de canon te verhogen naar ruim € 220.000 per jaar. De erfpachter was echter van mening dat de erfpachtvoorwaarden geen mogelijkheid bieden om de canon te verhogen. De rechtbank begint met te oordelen dat gezien het feit dat de erfpachtakte destijds tussen twee professionele partijen is aangegaan in beginsel veel betekenis toekomt aan de taalkundige uitleg van de bewoordingen van de erfpachtakte en de hierop van toepassing zijnde Algemene Bepalingen. De erfpachtvoorwaarden bieden volgens de rechtbank de mogelijkheid om na de eerste termijn van 75 jaar, dus in het jaar 2032, de canon te wijzigen. Dit artikel biedt geen mogelijkheid om de canon tussentijds te wijzigen. Ook de erfpachtakte zelf regelt hierover niets. Wel is in de akte bepaald dat voor het erfpachtrecht de erfpachter een jaarlijkse canonbetaling van f 36.800 verschuldigd is voor de eerste periode van 75 jaar.

Vervolgens dient de vraag beantwoord te worden of het buiten de regeling in de erfpachtvoorwaarden om de gemeente is toegestaan een canonverhoging als voorwaarde te stellen voor de instemming met een bestemmingswijziging. Een voorwaarde die…

Verder lezen
Terug naar overzicht