Niet twee keer btw over de grondcomponent bij integratieheffing


De minister van Financiën heeft een nieuw besluit over de samenloop tussen overdrachtsbelasting en omzetbelasting gepubliceerd. Dit besluit vervangt het besluit van 14 september 2010, nr. DGB2010/1124M. Meest in het oog springend is dat de verkrijging van nieuw vastgoed langer vrijgesteld is van overdrachtsbelasting. Indien een nieuwe onroerende zaak in gebruik is genomen én de koper een (gedeeltelijk) recht op aftrek van de btw heeft, bestaat er in beginsel geen recht op vrijstelling overdrachtsbelasting. Omdat dit onwenselijk werd geacht was al goedgekeurd dat bij verkrijgingen binnen 6 maanden na de eerste ingebruikname toch een beroep op een overdrachtsbelastingvrijstelling kan worden gedaan. Met het oog op de stagnerende vastgoedmarkt is die termijn van 6 maanden met ingang van 1 november 2012 (tijdelijk) verlengd tot 24 maanden.

De goedkeuring geldt ook voor situaties waarbij op 1 november 2012 de termijn van 6 maanden na eerste ingebruikname of ingangsdatum verhuur nog niet is verstreken.

Besluit van 31 oktober 2012, nr. BLKB2012/1752M

Verder lezen
Terug naar overzicht