Niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding in huwelijksvoorwaarden opzij gezet met redelijkheid en billijkheid (2013.18.2002)


Na 17 jaar huwelijk gingen partijen in 2011 uit elkaar. In de huwelijksvoorwaarden was een periodiek verrekenbeding opgenomen, op grond waarvan de overgespaarde inkomsten verrekend dienden te worden. 
Allereerst rees de vraag wat onder ‘inkomsten’ moest worden verstaan, vooral omdat door de man een transportbedrijf werd gedreven (in de vorm van een BV); de vrouw was medebestuurder van de BV, zodat gebruik gemaakt kon worden van de transportvergunning die zij – na het volgen van opleidingen – had verkregen. Het hof (r.o…

Verder lezen
Terug naar overzicht