Niet uitvoerend bestuurder valt ook onder art. 1:88 lid 5 BW


Eiseres was gehuwd met A, één van de aandeelhouders van de Chinese vennootschap Yixing. Vahstal Holding heeft een geldlening aan Yixing verstrekt. De aandeelhouders van Yixing hebben zich voor deze lening persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk gesteld. Eiseres stelt dat de schuldbekentenis vernietigbaar is op voet van art. 1:88 lid 1 sub c BW en dat zij deze ook heeft vernietigd. Bij tussenvonnis van 4 september 2013 heeft de Rechtbank Midden-Nederland overwogen dat art. 1:88 lid 5 BW zich leent voor toepassing met…

Verder lezen
Terug naar overzicht