Niet verlenen partnervrijstelling bij recht van overgang in strijd met EU-recht (2014.06.3002)


M en V zijn gehuwd en woonachtig in Duitsland. In 2008 komt M te overlijden. Enig erfgenaam is zijn echtgenote V. Tot de nalatenschap van M behoort een in Nederland gelegen onroerende zaak. Over de waarde van de verkrijging is recht van overgang verschuldigd. In geschil is of V recht heeft op de partnervrijstelling. 
De inspecteur stelt dat V hier geen recht op heeft omdat voor het recht van overgang een dergelijke vrijstelling niet bestaat. V stelt dat het niet toekennen van de partnervrijstelling in strijd is met…

Verder lezen
Terug naar overzicht