Naar de inhoud

Niet verwijderen van een onjuist verkeersbord leidt tot vernietiging van naheffingsaanslagen parkeerbelasting

Samenvatting

Belanghebbende heeft gedurende een maand in 2015 zijn auto geparkeerd bij het station te Harlingen. Bij het terrein staat een parkeerautomaat, alsmede een bord waarop is vermeld dat ter plaatse tegen betaling kan worden geparkeerd. Voor 3, 4, 5 en 8 juni 2015 zijn er naheffingsaanslagen in de parkeerbelasting opgelegd. Ook is er een wielklem aangebracht en is de auto weggesleept en in bewaring genomen. In hoger beroep stelt belanghebbende dat hij op weg naar de parkeerplaats langs een verkeersbord is gekomen waarvan de omschrijving luidt: ‘einde zone betaald parkeren (muntgeld)’. Het hof acht geloof aan de stelling van belanghebbende dat hij de parkeerautomaat en het bord bij het parkeerterrein niet had gezien. Door de bebording bij de invalswegen van de gemeente is belanghebbende op de hoogte gesteld van het bestaan van een parkeerregime. In het onderhavige geval heeft de gemeente verzuimd een bepaald bord te verwijderen nadat per 1 januari 2015 het regime voor betaald parkeren in de gehele binnenstad van Harlingen was ingevoerd. Het hof acht belanghebbende niet tekortgeschoten in zijn onderzoeksplicht doordat hij na het passeren van dat bord geen stappen heeft ondernomen om zich ervan te vergewissen dat hij voor het parkeren geen parkeerbelasting was verschuldigd. Hieraan doet niet af dat hij zijn auto een maand lang wilde parkeren. Als belanghebbende de automaat of het bord bij het parkeerterrein had gezien, was dat volgens het hof anders geweest, aangezien de onderzoeksplicht daarmee zou zijn herleefd. Het hof vernietigt de naheffingsaanslagen en de wielklembeschikking.

(Hoger beroep gegrond.)

Commentaar

Belanghebbende is op weg naar de parkeerplaats een bord einde parkeerregime gepasseerd dat eigenlijk had moeten worden verwijderd. Dat is vast…