Niet voldaan aan gronden voor herstel ouderlijk gezag


Alleen al gezien de omstandigheid dat de minderjarige bijna zijn hele leven in het huidige perspectief biedende pleeggezin verblijft, daar goed gehecht is en hem in dit pleeggezin wordt geboden wat hij nodig heeft, kan niet in zijn het belang worden geacht om hierin een wijziging aan te brengen of onduidelijkheid over te laten ontstaan.

De feiten
Uit het huwelijk tussen M en V is in 2005 zoon Z geboren, over wie beiden gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen. Kort na zijn geboorte wordt Z onder toezicht van de GI gesteld…

Verder lezen
Terug naar overzicht