Niet-wijzigingsbeding kinderalimentatie


Partijen twisten over de rechtsgeldigheid van het door hen, in hun echtscheidingsconvenant opgenomen niet-wijzigingsbeding ten aanzien van de kinderalimentatie.

De feiten
Het huwelijk tussen M en V (waaruit twee, thans nog minderjarige kinderen zijn geboren) is in 2008 door echtscheiding ontbonden. In hun echtscheidingsconvenant zijn partijen het volgende overeengekomen:

1.4. Met ingang van 1 juni 2007 betaalt de man aan de vrouw maandelijks, voor zover de termijnen niet zijn verstreken, bij vooruitbetaling een bijdrage voor de kinderen van € 510…

Verder lezen
Terug naar overzicht