Nietige schenking tussen echtgenoten was op 1 januari 2003 geldig geworden


M en V waren gehuwd op huwelijkse voorwaarden. Na de echtscheiding is tussen M en V een geschil ontstaan over de ontslagvergoeding die M tijdens het huwelijk heeft ontvangen. Volgens V heeft M vanaf 1998 bij herhaling toegezegd dat V de helft van het toegewezen bedrag zou krijgen indien M de gerechtelijke procedure tegen zijn werkgever zou winnen.
De Rechtbank heeft geoordeeld dat V geen aanspraak kan maken op de helft van de ontslagvergoeding nu sprake is van een schenking tussen echtgenoten die in 1998 nietig was.

Thans heeft het Hof…

Verder lezen
Terug naar overzicht