Nietigverklaring zelfrealisatiecontract niet het eind van het verhaal


Grondeigenaar E sluit met de gemeente Z een overeenkomst inzake verkoop/ontwikkeling en realisatie van grond, gelegen in de gemeente Bleiswijk.

Op de grond rust een WVG-voorkeursrecht. Op verzoek van de gemeente Bleiswijk vernietigt de Hoge Raad bij beschikking van 10 november 2000 de overeenkomst ingevolge artikel 26 WVG (zie JBN 2001, nr 2). De door Z met andere eigenaren gesloten overeenkomsten treft hetzelfde lot.

Z vordert E te veroordelen om met haar een nieuwe overeenkomst aan te gaan, gelijk aan die welke Z…

Verder lezen