Nieuw belastingverdrag met Zwitserland ondertekend


Samenvatting

Nederland en Zwitserland hebben op 26 februari 2010 een nieuw belastingverdrag getekend. Dit verdrag dient ter vervanging van het bestaande verdrag uit 1951. Volgens het nieuwsbericht is het belangrijkste onderdeel van het nieuwe verdrag de uitwisseling van fiscale informatie. Het Zwitserse bankgeheim staat het opvragen van informatie over zwartspaarders niet langer in de weg. Ook mag er door Zwitserland voortaan geen bronbelasting meer worden ingehouden op rentebetalingen (dit was 5%) en is er een arbitrageregeling bij overlegprocedures opgenomen. Het verdrag moet nog in beide landen worden goedgekeurd.

Nieuwe regelgeving

Nederland en Zwitserland hebben op 26 februari 2010 een nieuw belastingverdrag getekend. Dit verdrag dient ter vervanging van het bestaande verdrag uit 1951. Volgens het nieuwsbericht is het belangrijkste onderdeel van het nieuwe verdrag de uitwisseling van fiscale informatie.

De overeenkomst regelt dat beide landen op verzoek informatie in belastingzaken uitwisselen. Nederland kon tot nu toe alleen fiscale informatie bij de Zwitsers opvragen als er sprake was van belastingfraude. Voortaan kan de Nederlandse belastingdienst echter alle informatie opvragen die zij relevant acht en die betrekking heeft op de periode na 1 maart 2010. In het nieuwe verdrag is geregeld dat Zwitserse autoriteiten (zoals de Zwitserse belastingdienst) de bevoegdheid hebben om de gevraagde informatie van hun banken op te vragen en door te geven aan Nederland. Het Zwitserse bankgeheim staat de Nederlandse fiscus het opvragen van informatie over zwartspaarders dus niet langer in de weg.

Het nieuwe verdrag bevat ook aangepaste regels ter voorkoming van dubbele belastingheffing over inkomen en vermogenswinsten. Zo mag er door Zwitserland voortaan geen bronbelasting meer worden ingehouden op rentebetalingen (dit was 5%) en is er een arbitrageregeling bij overlegprocedures opgenomen…

Verder lezen
Terug naar overzicht