Nieuw box 3 besluit


In het nieuwe box-3 besluit van 16 februari 2012, nr. BLKB 2012/137M gaat de staatssecretaris van Financiën in op de situatie dat een belastingplichtige de eigendom van zijn eigen woning overdraagt en vervolgens na de jaarwisseling de eigendom van zijn nieuwe eigen woning verkrijgt. In de tussentijd staat de ontvangen koopsom (na aflossing van de hypotheekschuld) op een spaarrekening. Verzoeken om met toepassing van de hardheidsclausule (art. 63 AWR) goed te keuren dat box 3-heffing over het desbetreffende spaarsaldo achterwege blijft, wijst de staatssecretaris af

Op 1 januari heeft belastingplichtige, namelijk een box 3-bezitting en geen eigen woning. Verder licht de staatssecretaris toe dat de wetgever met de vermogensrendementsheffing (box 3) gekozen voor een robuust en eenvoudig uitvoerbaar systeem. In dat systeem maakt het niet uit hoe lang de werkelijke bezitsperiode is en wordt de rendementsgrondslag aan de hand van een peildatum (1 januari) vastgesteld.

Verder lezen
Terug naar overzicht