Nieuw erfrecht (1999.12.2115)


Kraan gaat kort in op het nieuwe erfrecht en meer in het bijzonder op enkele aspecten daarvan die bij echtscheiding van belang kunnen zijn. Art. 4.3.1.12 bepaalt dat een testamentaire beschikking ten voordele van degene met wie de erflater ten tijde van het maken van een testament was getrouwd - of waarmee de erflater van plan was te trouwen - vervalt door een daarna ingetreden echtscheiding of scheiding van tafel en bed. De bepaling geldt niet als uit het testament het tegendeel is af te leiden…

Verder lezen