Nieuw huwelijksvermogensrecht


Met ingang van 1 januari 2012 gelden nieuwe regels voor het huwelijksvermogensrecht. De basis van de wet blijft de gemeenschap van goederen.

De wijzigingen betreffen een modernisering van het huwelijksgoederenrecht. Voorts blijft het mogelijk middels huwelijkse voorwaarden af te wijken van de basis.

Een aantal voorbeelden en toelichtingen die de rijksoverheid geeft voor de nieuwe regels zijn dat aanpassingen zijn opgenomen om ‘aan te sluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen zoals emancipatie, het blijven werken van vrouwen en de toename in het aantal echtscheidingen. De wet geeft onder andere een regeling voor het geval een echtgenoot privégoederen verkrijgt met geld uit de huwelijksgemeenschap of het privévermogen van de andere echtgenoot, en wanneer privéschulden worden betaald uit de huwelijksgemeenschap of het privévermogen van de andere echtgenoot.’.

Een andere voor de onroerend goed wereld belangrijke bepaling is een wijziging van het tijdstip waarop een echtscheiding (formeel heet dat de ontbinding van de huwelijksgemeenschap) tot stand komt. Dit heeft immers invloed over wie bevoegd is op welk moment. De nieuwe regels bepalen dat de huwelijksgemeenschap zal worden ontbonden op het moment dat het verzoek tot echtscheiding wordt ingediend en niet pas op de dag dat de echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand zoals dat tot 1 januari 2012 het geval was.

www.rijksoverheid.nl

Verder lezen
Terug naar overzicht