Nieuw percentage voor wettelijke rente


art. 6:119 BW; art. 6:119a BW

Met ingang van 1 juli 2011 is de wettelijke rente voor niet-handelstransacties door de ministerraad verhoogd van 3% naar 4%. Een stijging van 33 1/3%.

De vorige rentewijziging was op 1 januari 2010.

De wet kent twee wettelijke rentes, te weten:

  • De wettelijke rente krachtens art. 6:119 BW: dat is de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Deze is thans 3%.

  • De wettelijke rente krachtens art. 6:119a BW: dat is de wettelijke rente voor handelstransacties.

Deze wettelijke rente is meestal veel hoger en is qua hoogte wettelijk geregeld. Art. 6:120, lid 2, BW bepaalt dat deze wettelijke rente gelijk is aan de herfinancieringsrente die door de Europese Centrale Bank is vastgesteld voor haar meeste recente basis-herfinancieringstransactie die heeft plaatsgevonden vóór de eerste kalenderdag van het betreffende halfjaar, vermeerderd met zeven procentpunten. Kort gezegd: ECB-rente plus 700 basispunten. Kortom, veel hoger.

Het is daarom van belang om bij bepalingen in contracten over wettelijke rente goed te kijken welke wettelijke rente bedoeld wordt. De ‘hoge’ van art 6:119a BW of de ‘lage’ van art. 6:119 BW. Het scheelt maar één letter (de letter ‘a’) maar het kan grote financiële gevolgen hebben.

Persbericht ministerraad 27 mei 2011

Verder lezen
Terug naar overzicht