Nieuw recht inzake personenvennootschappen wederom uitgesteld


Boek 2 BW

Aanvankelijk was het de planning om de nieuwe wetgeving ter zake personenvennootschappen in te voeren per 1 januari 2009. Ook deze datum is niet gehaald. Het wetsvoorstel is thans nog in behandeling in de Eerste Kamer. Wanneer dit zal worden vervolgd en of, en wanneer, de nieuwe regels ingevoerd zullen worden is nog onbekend.

(Brief vaste commissie voor Justitie Eerste Kamer 21 oktober 2008, nr. 39097/KvD/PB; Notafax 2008, 281)

Verder lezen
Terug naar overzicht