Nieuw ROZ-model voor kantoorruimte (2015.21.2007)


In februari 2015 werd door de ROZ een nieuw model huurovereenkomst voor kantoorruimte gepubliceerd, ter vervanging van het oude model dat uit 2003 stamt.

Het oude model was door de ROZ (Raad voor Onroerende Zaken) gemaakt ter gelegenheid van de invoering van de huurrechtwetgeving (titel 7.4 BW) in 2003. Waar het huurrecht voor bedrijfsruimte (winkels, horeca, etc) nogal wat dwingende bepalingen kent (art. 7:290 e.v. BW), biedt het huurrecht voor kantoorruimte (art. …

Verder lezen
Terug naar overzicht