Nieuw verdrag Nederland-België (2002.21.3108)


Nederland en België hebben een nieuw verdrag getekend om dubbele heffing van inkomsten- en vermogensbelasting te voorkomen. De verdragtekst ligt nu voor advies bij de Raad van State. Wat volgens de auteur opvalt is dat er geen bepalingen zijn opgenomen die nadrukkelijk rekening houden met de belastingherziening 2001. De auteur bespreekt enkele aspecten van het verdrag met betrekking tot aanmerkelijk belang, rente en inkomsten uit arbeid.

Voor wat betreft het a.b.-regime moet onderscheid gemaakt worden tussen reguliere voordelen (dividenden) en vervreemdingsvoordelen. Voor…

Verder lezen