Nieuwe beleidsregel voor de bepaling van vrije ruimte in liftschachten


Om verplettering te voorkomen zijn er eisen gesteld aan de vrije ruimte boven en onder in de liftschacht. In bestaande gebouwen is het in sommige gevallen niet mogelijk deze vrije ruimte te creëren. Met de nieuwe beleidsregel in het kader van het Warenwetbesluit Liften 2016 is er een beleidsregel vastgesteld die bepaalt hoe de vrije ruimte in voorkomende gevallen vastgesteld moet worden.


Staatscourant 2016, 28874
Beleidsregel van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 mei 2016, 2016-0000121520, tot vaststelling van een beleidsregel met betrekking tot artikel 8, eerste lid, van het Warenwetbesluit liften 2016 (Beleidsregel liften 2016)

Verder lezen
Terug naar overzicht