Nieuwe bv regels per 1 oktober 2012


Boek 2 BW

Per 1 oktober 2012 zijn de nieuwe BV-regels van toepassing. Het Burgerlijk Wetboek is per die datum gewijzigd als gevolg van de vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht.

Een aantal belangrijke wijzigingen kort samengevat:

 • Minimumkapitaal van € 18.000 is afgeschaft

  Tevens zijn de eisen over geplaatst en gestort kapitaal gewijzigd en hoeft men niet meer het maatschappelijk kapitaal te bepalen. Ook mogen de aandelen in andere valuta dan euro worden vermeld. Het is dus mogelijk een BV op te richten met slechts $1 als kapitaal.

 • Kapitaalbescherming is veranderd

  Bij storting op aandelen anders dan in geld is de accountantsverklaring komen te vervallen, bij storting op aandelen bij oprichting in geld is het vereiste van een bankverklaring vervallen.

  Het crediteurenverzet bij kapitaalvermindering, zowel door verlaging van de nominale waarde van aandelen als door intrekking van aandelen, is ook vervallen.

  De regeling omtrent Nachgründung (2:204c) is ook verdwenen.

  Er komt een grotere rol en verantwoordelijkheid (en daarmee aansprakelijkheid) van het bestuur bij de bepaling of een kapitaalvermindering, storting op aandelen of een ‘Nachgründung-transactie’ met de vennootschap kan plaatsvinden. Ook bij inkoop komt het bestuur een grotere verantwoordelijkheid toe in de beoordeling van de haalbaarheid daarvan.

  Voorts zijn de beperkingen en verboden met betrekking tot het verstrekken van leningen, het verstrekken van koersgaranties en het verlenen van zekerheden met het oog op het nemen van (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de vennootschap vervallen.

 • De verplichte blokkering van de overdraagbaarheid van aandelen is vervallen

  De wet voorziet in een aanbiedingsregeling en, indien gewenst door de aanbiedende aandeelhouder, een…

Verder lezen
Terug naar overzicht