Nieuwe drempelbedragen aanbestedingswet 2012


Minister Blok voor Wonen en Rijksdiensten heeft op 17 augustus jl. een circulaire voor opdrachten onder de drempel aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin staan de drempelbedragen benoemd voor de verschillende procedures en wordt er ingegaan op de motivatie van de gekozen procedure.

De circulaire bepaalt op basis van de waarde van de opdracht, welke procedure in een concreet geval de aangewezen procedure is. De circulaire werd gewijzigd vanwege het feit dat de toepassing van de circulaire leidde tot een inconsistentie voor opdrachten van B-diensten onder en boven de Europese drempelwaarde. Dit is gecorrigeerd in de circulaire door de toepassing van de meervoudig onderhandse procedure voor B-diensten te schrappen. Dit laat onverlet de toepassing van de nationale procedure voor B-diensten bij aanwezigheid van een grensoverschrijdend belang. De grensbedragen uit de circulaire gelden vanaf 1 september 2015.

Bron: rijksoverheid.nl

Verder lezen
Terug naar overzicht