Nieuwe en uniforme regels voor geluid van windmolens


Activiteitenbesluit

Windmolens kunnen veel geluid voortbrengen en tot slaapverstoring leiden. De regelgeving was op dit punt tot nu toe onduidelijk. Daarom heeft de Tweede Kamer op grond van het Activiteitenbesluit nieuwe regels aangenomen die nu een uniforme norm voor de toegestane geluidsbelasting bevatten, de zogeheten ‘L-den-norm’ en de Lnight. De L-den-norm zijn normen voor het jaargemiddelde van de geluidsniveaus gedurende dag, avond en nacht en de Lnight voor sec gedurende de nacht. Tevens is een circulaire uitgegeven met regels over de beoordeling van geluid bij windmolens. De nieuwe regels gaan in het najaar van 2010 in werking.

www.vrom.nl

Verder lezen
Terug naar overzicht