Nieuwe informatie leidt tot ander oordeel noodzaak machtiging gesloten jeugdhulp


De rechtbank stelt vast dat de eerdere spoedmachtiging op goede gronden is afgegeven. Inmiddels heeft nieuwe informatie echter een ander licht op het geheel geworpen.

De feiten
Uit V is (de nu nog minderjarige) dochter D geboren, over wie V het eenhoofdig ouderlijk gezag uitoefent. Op 25 oktober 2016 heeft de Rechtbank Gelderland, op verzoek van de GI, een machtiging gesloten jeugdhulp verleend voor D tot uiterlijk 26 april 2017. Op 9 maart 2017 heeft de Rechtbank Midden-Nederland een spoedmachtiging gesloten jeugdhulp verleend voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht