Nieuwe kadastertarieven


Met ingang van 1 januari 2013 gelden nieuwe tarieven van het Kadaster. Onder meer wordt het tarief bij overdrachten en hypotheken zodanig aangepast dat het niet meer per rechtverkrijgende of per hypotheekstelling, maar per akte wordt berekend. Tevens wordt een maatwerktarief ingevoerd voor akten waarin geen perceelnummers of deel- en nummerverwijzingen naar reeds ingeschreven stukken zijn opgenomen, of die leiden tot omvangrijke handmatige werkzaamheden voor meer dan vijftig objecten of meer dan vijf nieuwe rechthebbenden of hypotheekstellingen.

Tevens wordt een algemene inflatiecorrectie van 2% toegepast.

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft de nieuwe tarieven vastgesteld.

Het Kadaster heeft de wettelijke taak om als onafhankelijke organisatie de rechtszekerheid te garanderen en daarmee een betrouwbare informatievoorziening. Om dat te kunnen borgen is een gezonde financiële positie noodzakelijk zo stelt het Kadaster. Het Kadaster stelt dat de kostenstijging nodig is omdat het werkaanbod van het Kadaster nauw is verbonden aan de situatie op de vastgoedmarkt en de nog steeds dalende woningverkoop zich vertaalt in een lager aanbod van te verwerken akten, hypotheekstukken en meetopdrachten.

www.kadaster.nl/tarieven.

Verder lezen
Terug naar overzicht