Nieuwe NEN-normen drukapparatuur


Om fabrikanten te ondersteunen bij het voldoen aan bepaalde wettelijke eisen, worden op nationaal en op communautair niveau normen vastgesteld. In Nederland worden deze normen gepubliceerd door de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN).

In de Staatcourant is een overzicht gepubliceerd van nieuwe publicaties inclusief de Europese normen. De nieuwe normen zijn een aanvulling op een publicatie van 19 februari 2014. De normbladen kunnen worden besteld bij NEN-Klantenservice.

 

Staatcourant 2015, 1761

Bekendmaking normen drukapparatuur, NEN

Verder lezen
Terug naar overzicht