Nieuwe normen NEN


Om fabrikanten te ondersteunen bij het voldoen aan bepaalde wettelijke eisen, worden op nationaal en op communautair niveau normen vastgesteld. In Nederland worden deze normen gepubliceerd door de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN).

In de Staatscourant is een overzicht gepubliceerd van nieuwe publicaties van het NEN, inclusief de Europese normen, in de periode 8 januari 2015 tot en met 5 februari 2015. De normbladen kunnen worden besteld bij NEN-Klantenservice.

Staatscourant 2015, 3788

Verder lezen
Terug naar overzicht