Nieuwe regeldrukwaakhond opgericht


Het nieuwe Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) wordt per 1 juni officieel opgericht, blijkt uit een publicatie maandag in de Staatscourant. Wie het driekoppige college gaan bezetten, is nog niet bekendgemaakt.

De oprichting van het ATR was eerder aangekondigd, maar wordt door de publicatie van het instellingsbesluit geformaliseerd. De ministers Kamp van Economische Zaken en Plasterk van Binnenlandse Zaken schrijven in de toelichting waarop ze zullen letten bij de benoeming van collegeleden: ‘Het college zal zo worden samengesteld dat er een goede mix is van bestuurlijke ervaring, relevante kennis en ervaring met de regeldruk zoals die door de doelgroepen wordt ervaren. Een onafhankelijke oordeelsvorming door het college moet daarbij geborgd zijn.’

De opvolger van de huidige regeldrukwaakhond Actal gaat adviseren over de regeldrukgevolgen van wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen, zo blijkt uit het instellingsbesluit. Daartoe ontvangt het ATR de conceptstukken. Ook kan het college op verzoek de Tweede Kamer bijstaan bij initiatiefwetgeving of amendementen. Ministers kunnen de hulp van het ATR inschakelen ‘bij het voorbereiden van wet- en regelgeving ondersteunen bij het in kaart brengen en analyseren van mogelijke regeldrukgevolgen’.

De Tweede Kamer bedong dat het ATR ook lagere overheden op verzoek mag adviseren over regeldruk, wat eveneens in het besluit is opgenomen. Ook ‘signalen uit de samenleving’ en ‘knelpunten in beleidsregels en overige regels’ kunnen aanleiding zijn om advies uit te brengen voor de nieuwe organisatie. Overigens blijft het nieuwe ATR gebruikmaken van het oude secretariaat van Actal. Alleen het bestuur verandert dus.

Bron: SC Online

Verder lezen
Terug naar overzicht