Nieuwe regels bij (ver)koop en levering van woonhuis (2003.42.2540)


Op 1 september 2003 is een aantal nieuwe wettelijke regels op het gebied van de (ver)koop en levering van een woonhuis voor particulier gebruik van kracht geworden (ND 2003.29.2476).

Met name wordt ingegaan op de regeling van drie dagen bedenktijd en de invoering van de zogenaamde ‘Vormerkung’.

Een koopovereenkomst waarbij een consument is betrokken kan sinds 1 september 2003 slechts schriftelijk worden aangegaan. Bovendien geldt voor een dergelijke overeenkomst dat de koper na ontvangst van een afschrift van de koopovereenkomst de bevoegdheid heeft…

Verder lezen