Nieuwe regels over informatie over notariële derdengeld-rekeningen


Art 22 Wet op het notarisambt/Wetboek van strafrecht

Recent is een wetsvoorstel ingediend om de regels te veranderen over wat wel of niet gemeld mag/moet worden over gelden op een derdengeldenrekening van een notaris of geldverkeer dat via een dergelijke rekening heeft plaatsgevonden.
De kern van het wetsvoorstel is dat een notaris onder bepaalde voorwaarden verplicht is om aan bepaalde ambtenaren gegevens te verstrekken ten aanzien van die rekening. Dit wordt dan een uitzondering op de notariële geheimhoudingsplicht. De reden hiervoor is dat men belastinginning en de bestrijding van witte boorden criminaliteit wil laten prevaleren boven de notariële geheimhouding. De informatieplicht ziet niet alleen op transacties die via een notaris rekening worden afgerekend maar op ieder geldverkeer via een dergelijke rekening.
Recent zijn reeds de betalingsregels aangescherpt voor geldverkeer via een dergelijke notariële bankrekening. Kort samengevat, mogen bij een vastgoedtransactie uitsluitend de koopsom, de verrekening van zakelijke lasten en de aflossing van hypotheekhouders en beslagleggers plaatsvinden via de notarisrekening. Bovendien mag de notaris uitsluitend het saldo van de verkoopopbrengst uitbetalen naar een bankrekening van verkoper.
Die regels wil men nu aanvullen met informatieregels.

De plicht om informatie te verschaffen over de derdengeldenrekening van een notaris druist in tegen het hogere belang van geheimhouding door een notaris. Vandaar dat vooralsnog) wel beperkingen en voorwaarden worden gesteld aan die informatieplicht. Wel wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen de situatie dat de opsporingsambtenaren de informatie willen voor belastinginning of strafrechtelijk onderzoek. In de laatste situatie gelden veel minder beperkingen.Bij informatieverzoeken ten behoeve van belastinginning is bepaald dat aan de verstrekking van gegevens een concreet verzoek ten grondslag te dient te liggen dat alleen zal worden gedaan als daartoe…

Verder lezen
Terug naar overzicht