Nieuwe regels wettelijke gemeenschap van goederen (2003.26.2452)


Op 7 mei jl. is bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal het wetsvoorstel tot aanpassing van de wettelijke gemeenschap van goederen ingediend (Kamerstukken II 2002/03, 28 867, nr 1-3). Dit derde wetsvoorstel van het huwelijksvermogensrechtelijke drieluik moderniseert het hoofdstelsel van het huwelijksvermogensrecht (zie ND 2003.01.2295).

De hoofdlijnen van het wetsvoorstel worden besproken:

- De gemeenschap van goederen blijft gehandhaafd als hoofdstelsel, maar wordt beperkt tot datgene wat echtgenoten tijdens het huwelijk door eigen inspanningen verwerven. …

Verder lezen