Nieuwe UAV (UAV 2012)


Sinds 30 januari 2012 is er een nieuwe versie van de UAV en wel de UAV 2012. De UAV 2012 is een opvolger van de UAV 1989. Om meer volledig te zijn: ‘UAV 2012’ is de afkorting van ‘Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012’.

De UAV 2012 is in opdracht van de Rijksoverheid opgesteld door het Instituut voor Bouwrecht met vertegenwoordigers van STABU, Bouwend Nederland, UNETO/VNI, Gemeentewerken Rotterdam en de Universiteit van Tilburg. Het opstellen heeft bijna drie jaar geduurd. De UAV 2012 is met name een geactualiseerde variant van de UAV 1989. Enorm schokkende wijzigingen zijn er niet. Belangrijke verschillen met de UAV 1989 zijn:

  • De naam ‘Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012’ zegt het al, de UAV 2012 is ook van toepassing op installatiewerk. Dat is een verschil met de UAV 1989. Vroeger was er een speciaal reglement voor installatiewerk, de UAVTI 1992. Die UAVTI is dus opgegaan in de UAV 2012.

  • De aansprakelijkheid voor een tekortschietende ‘voorgeschreven leverancier’. Deze is nu identiek gemaakt aan de aansprakelijkheid voor een tekortschietende ‘voorgeschreven onderaannemer’.

  • Toen de UAV 1989 werd vastgesteld gold nog het oude Burgerlijk Wetboek. In de UAV 2012 zijn de voorwaarden aangepast aan het nieuwe Burgerlijk Wetboek.

  • Er is (in paragraaf 10) bepaald dat gebreken die het gevolg zijn van onjuist of onzorgvuldig gebruik, dan wel gekwalificeerd kunnen worden als normaal te verwachten slijtage als gevolg van het feitelijke gebruik, niet vallen onder gebreken…

Verder lezen
Terug naar overzicht