Nieuwe verklaring over oude feiten leveren geen grond op voor schorsing executie


Het hof wijst een vordering tot schorsing van een ontruimingsvonnis af. Er is geen sprake van na het vonnis of arrest voorgevallen of aan het licht gekomen feiten die meebrengen dat executie van dat vonnis of arrest klaarblijkelijk een noodtoestand zal doen ontstaan. De verklaring van de huisarts dateert weliswaar van na het vonnis tot ontruiming, maar de daarin aan de orde zijnde feiten doen dat niet. Het tijdsverloop (negen maanden) tussen de comparitie en het vonnis is op zichzelf bovendien niet in strijd met de behoorlijke procesorde. …

Verder lezen
Terug naar overzicht